Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
Kiseiki
message
สมัคร : 2012-06-29 08:48:59
จำนวนโพส : 1056
ถูกไลค์ : - ครั้ง
Kiseiki
2015-12-25 17:04:23

聖剣伝説3
คิดถึงเกมนี้สุดๆ แต่ละฉากที่คัดมานึกถึงอดีตที่เคยนั่งเล่นในร้านเกม
นั่งดูไป 2 รอบน้ำตาไหลเฉยเลย.....
Kiseiki
2015-02-26 17:01:09


Darling, so there you are
With that look on your face
As if you're never hurt
As if you're never down
Shall I be the one for you
Who pinches you softly but sure
If frown is shown then
I will know that you are no dreamer....