Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
**

กฎเบื้องต้นในการใช้งานเว็บบอร์ด

1. ผู้ใช้งานบอร์ดก็ใช้งานตามมารยาทปกติทั่วไปที่ควรมีของสังคมไทย
2. ผู้ใช้งานบอร์ดจะไม่ใช้งานไปในทางทุจริต อนาจาร ก่อกวน หรือสร้างภาระในงานใช้งานของผู้ใช้งานคนอื่นๆหรือสร้างความสับสน เช่น ปั้มกระทู้ (เตือนก่อน ยกเว้นตั้งใจมาปั้มโฆษณา แบนทันที), ใช้งานหลาย User ในเวลาด้วยกัน (ร่างแยก) หากทราบก็แบนร่างแยกและเตือน หากยังไม่เลิกก็แบนทั้งหมดและตลอดไป, มีภาพอนาจาร (Mod พิจารณาเป็นกรณีๆ) ฯลฯ
3. ไม่ด่าผู้ใช้ด้วยกันอย่างหยาบคาย ถ้าอีกฝ่ายติดใจมาร้องเรียนจะพิจารณาโทษ
4. กระทู้การเมืองเป็นเขตปกครองพิเศษ มีการถกเถียงความเห็นรุนแรงกว่าปกติ จะพิจารณาเป็นกรณีๆไป แต่จะไม่ด่ากันอย่างหยาบคายกับผู้ใช้งานด้วยกัน ถือเป็นกฏเหล็ก
5. ผู้ใดพบปัญหาในการใช้งานกรุณา PM พร้อมหลักฐานหรือลิงค์มาให้ Mod ก่อน กรุณาอย่าพึ่งโพสต์เป็นกระทู้ ยกเว้นปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขจริงๆ
6. การพิจารณาโทษ กรอบระยะเวลา หรือดำเนินการใดๆ เป็นอำนาจสิทธิขาดของ Mod คำตัดสินถือเป็นที่สุด แต่ Mod จะรับฟังและพิจารณาอย่างรอบคอบ
New
Latest Post
21
1K
Sugaronline
Fri 1 Mar 10:22PM
0
245
banktoom
Tue 27 Feb 12:53PM
0
609
banktoom
Wed 21 Feb 12:41PM
2
568
คนที่บังเอิญผ่านมา
Wed 21 Feb 12:36PM

banktoom :
Thu 5 Oct 12:59PM
1 online
63
9K
RedRaven
Tue 20 Feb 4:17PM
1
414
banktoom
Tue 20 Feb 12:40PM

banktoom :
Mon 19 Feb 12:48PM
2
682
kuntz
Tue 20 Feb 8:55AM
0
366
banktoom
Mon 19 Feb 12:44PM
4
2K
bigcat
Sat 17 Feb 10:45PM

banktoom :
Wed 7 Feb 12:36PM
2
769
Marnburapa
Sat 17 Feb 7:36AM

banktoom :
Fri 16 Feb 12:54PM
0
450
banktoom
Fri 16 Feb 12:54PM

banktoom :
Wed 14 Feb 12:38PM
0
412
banktoom
Wed 14 Feb 12:38PM
0
513
banktoom
Tue 13 Feb 12:53PM
1
652
Pique`
Tue 6 Feb 9:43PM
0
619
banktoom
Tue 6 Feb 12:47PM
1
846
ZeKung
Fri 2 Feb 11:09AM
0
545
banktoom
Wed 31 Jan 12:54PM

banktoom :
Mon 29 Jan 12:17PM
1 online
0
1K
banktoom
Mon 29 Jan 12:17PM
2
974
supatpit
Sun 21 Jan 10:28AM
2
1K
Zarathustra
Wed 17 Jan 11:32PM
<<
<
1
2
3
4
5
>
>>


84 online users
Logged In :