Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
”Suzume no Tojimari” ��าพยนตร์อนิเมะล่าสุดของ Makoto Shinkai

Reply
Vote
# Thu 20 Apr 2023 : 1:39PM

Zarathustra
member

Since 2013-03-15 21:40:34
(2525 post)
เริ่มตกผลึก+อ่านเมนท์ชาวบ้าน ok เลยฮะ
หนัง Message ดีจริงๆนั่นแหละ แต่คนที่ไม่ใช่ชาวเกาะนี่คงอินน้อยกว่าชาวเกาะเยอะ

จุดที่ขัดหลักๆตอนดูจบ พอคิดทวนอีกทีก็พอมีคำตอบละ


Reply
Vote
1 online users
Logged In :