Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
คะแนนรีวิวจากนิตยสาร Famitsu ฉบับที่ 1768

Reply
Vote
# Wed 19 Oct 2022 : 12:57PM

Marnburapa
staff

Since 5/4/2006
(23805 post)


Easy Come Easy Golf (Switch) – 8/8/8/7 [31/40]
FIFA 23 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 8/9/8/9 [34/40]
Labyrinth of Zangetsu (PS4, Switch) – 7/7/6/7 [27/40]
Ultra Kaiju Monster Rancher (Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

ที่มา [Link]
[Edited 1 times Marnburapa - Last Edit 2022-10-19 12:58:10]

Reply
Vote
1 online users
Logged In :