Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
PS4 Firmware 2.50 จะรองรับฟีเจอร์ Suspend/Resume และลบถ้วยด่างพร้อยได้ แล้ว

Reply
Vote
# Mon 9 Mar 2015 : 8:27AM

sc-074
member

Since 2014-10-21 10:32:32
(469 post)
- ถูกใจครับ

Reply
Vote
1 online users
Logged In :