Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
Sony เตรียมจัดงาน State of Play รอบใหม่ 28 ต.ค. นี้

Reply
Vote
# Thu 28 Oct 2021 : 8:50AM

neokung
member

Since 1/11/2005
(2552 post)
Sony ยุคนี้กากจริงๆ สงสัยต้องให้ตกต่ำแบบตอน PS3 ถึงจะกระตุ้นหน่อย

Reply
Vote
2 online users
Logged In :