Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
**

กฎเบื้องต้นในการใช้งานเว็บบอร์ด

1. ผู้ใช้งานบอร์ดก็ใช้งานตามมารยาทปกติทั่วไปที่ควรมีของสังคมไทย
2. ผู้ใช้งานบอร์ดจะไม่ใช้งานไปในทางทุจริต อนาจาร ก่อกวน หรือสร้างภาระในงานใช้งานของผู้ใช้งานคนอื่นๆหรือสร้างความสับสน เช่น ปั้มกระทู้ (เตือนก่อน ยกเว้นตั้งใจมาปั้มโฆษณา แบนทันที), ใช้งานหลาย User ในเวลาด้วยกัน (ร่างแยก) หากทราบก็แบนร่างแยกและเตือน หากยังไม่เลิกก็แบนทั้งหมดและตลอดไป, มีภาพอนาจาร (Mod พิจารณาเป็นกรณีๆ) ฯลฯ
3. ไม่ด่าผู้ใช้ด้วยกันอย่างหยาบคาย ถ้าอีกฝ่ายติดใจมาร้องเรียนจะพิจารณาโทษ
4. กระทู้การเมืองเป็นเขตปกครองพิเศษ มีการถกเถียงความเห็นรุนแรงกว่าปกติ จะพิจารณาเป็นกรณีๆไป แต่จะไม่ด่ากันอย่างหยาบคายกับผู้ใช้งานด้วยกัน ถือเป็นกฏเหล็ก
5. ผู้ใดพบปัญหาในการใช้งานกรุณา PM พร้อมหลักฐานหรือลิงค์มาให้ Mod ก่อน กรุณาอย่าพึ่งโพสต์เป็นกระทู้ ยกเว้นปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขจริงๆ
6. การพิจารณาโทษ กรอบระยะเวลา หรือดำเนินการใดๆ เป็นอำนาจสิทธิขาดของ Mod คำตัดสินถือเป็นที่สุด แต่ Mod จะรับฟังและพิจารณาอย่างรอบคอบ
New
Latest Post

ray :
Wed 8 Jun 12:41PM
2 online
3K
210K
11th Dimension
Mon 29 May 12:54AM
1K
103K
tong17
Mon 29 May 12:41AM

MoNoblos :
Wed 8 Jun 7:04PM
1 online
825
75K
Neo Kabuto
Sun 28 May 9:48PM

Exodist :
Tue 14 May 11:37PM
1 online
4K
252K
Suneta Ngachaivy
Thu 25 May 6:00PM
11
1K
Oumami
Thu 25 May 5:51PM

SD_A :
Tue 23 May 6:03PM
1 online
11
320
天川
Thu 25 May 4:20PM

Gorath :
Wed 10 May 1:19PM
16
1K
Gorath
Tue 23 May 11:49AM
2K
302K
beastguy
Tue 23 May 10:56AM
16
2K
Torita
Sun 21 May 9:00PM
3
354
MaxReboot
Wed 10 May 6:11PM
6
2K
MaxReboot
Wed 10 May 6:00PM

thailoadgames.com :
Tue 9 May 11:31AM
0
123
thailoadgames.com
Tue 9 May 11:31AM
5
438
"MnemoniC"
Thu 4 May 1:09PM
29
3K
maniastyle
Tue 2 May 5:26PM
913
152K
Muerte
Sat 29 Apr 9:41PM
<<
<
1
2
3
4
5
>
>>


83 online users
Logged In : Kabuto_Kung \"MnemoniC\" maniastyle kmryu RiE