Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
**
*** ประกาศ เว็บได้ทำงานซัพพอร์ต https ทุกหน้าแล้วนะครับ หากบราวเซอร์ของเพื่อนๆยังคงจำ http เดิมและยังไม่มีการรีเฟรชอัตโนมัติ รบกวน clear cache ในบราวเซอร์ด้วย ***

กฎเบื้องต้นในการใช้งานเว็บบอร์ด

1. ผู้ใช้งานบอร์ดก็ใช้งานตามมารยาทปกติทั่วไปที่ควรมีของสังคมไทย
2. ผู้ใช้งานบอร์ดจะไม่ใช้งานไปในทางทุจริต อนาจาร ก่อกวน หรือสร้างภาระในงานใช้งานของผู้ใช้งานคนอื่นๆหรือสร้างความสับสน เช่น ปั้มกระทู้ (เตือนก่อน ยกเว้นตั้งใจมาปั้มโฆษณา แบนทันที), ใช้งานหลาย User ในเวลาด้วยกัน (ร่างแยก) หากทราบก็แบนร่างแยกและเตือน หากยังไม่เลิกก็แบนทั้งหมดและตลอดไป, มีภาพอนาจาร (Mod พิจารณาเป็นกรณีๆ) ฯลฯ
3. ไม่ด่าผู้ใช้ด้วยกันอย่างหยาบคาย ถ้าอีกฝ่ายติดใจมาร้องเรียนจะพิจารณาโทษ
4. กระทู้การเมืองเป็นเขตปกครองพิเศษ มีการถกเถียงความเห็นรุนแรงกว่าปกติ จะพิจารณาเป็นกรณีๆไป แต่จะไม่ด่ากันอย่างหยาบคายกับผู้ใช้งานด้วยกัน ถือเป็นกฏเหล็ก
5. ผู้ใดพบปัญหาในการใช้งานกรุณา PM พร้อมหลักฐานหรือลิงค์มาให้ Mod ก่อน กรุณาอย่าพึ่งโพสต์เป็นกระทู้ ยกเว้นปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขจริงๆ
6. การพิจารณาโทษ กรอบระยะเวลา หรือดำเนินการใดๆ เป็นอำนาจสิทธิขาดของ Mod คำตัดสินถือเป็นที่สุด แต่ Mod จะรับฟังและพิจารณาอย่างรอบคอบ
New
Latest Post

Omegawp :
Sun 20 Mar 7:13PM
4 online
31K
380K
Neo Kabuto
Fri 27 May 1:31AM
10K
179K
Kanomwan
Thu 26 May 4:49PM
6K
398K
RedRaven
Thu 26 May 10:14PM
777
117K
MikuSukoy
Thu 26 May 7:20PM
9
832
Sorrowkung
Thu 26 May 5:47PM
2K
286K
天川
Thu 26 May 2:20PM
15
3K
ruklove
Mon 23 May 12:30AM
3K
270K
golffer99
Sat 14 May 1:44PM
12
1K
Konosuba
Thu 12 May 7:59PM

Exodist :
Tue 14 May 11:37PM
4K
232K
vocaloid3322
Wed 11 May 10:43PM
4
586
MikuSukoy
Tue 10 May 1:45PM
39
4K
เหล่าจุนทะสา
Wed 4 May 4:02PM
52
3K
headshot deluxe
Tue 26 Apr 2:24PM
<<
<
1
2
3
4
5
>
>>


66 online users
Logged In :