Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
ตำนานอาร์แลนด์จะกลับมาอีกครั้ง Atelier Lulua: The Alchemist of Arland 4 ลง PS4, Swtich

Reply
Vote
# Thu 8 Nov 2018 : 12:44PM

Mitsuhide
member

Since 12/11/2006
(8028 post)
ผมเดาว่า lulua ไม่ใช่ลูกโรโรน่าแน่ ต้องเป็นเด็กที่โรโรน่าเก็บมาเลี้ยงแน่นอน เลยใช้นามสกุลเดียวกัน
View all 1 comments >
Thu 8 Nov 2018 : 2:35PM

bank-Ultima
member
Overheat - System Down
Since 7/4/2006
(17234 post)
ข้อมูลที่หลุดมามันบ่งบอกแล้วว่าไม่ใช่ลูกจริงๆนะ เวลาห่างจากภาคเมรุรุไม่นาน อย่างปิอะเนียภาคโทโทริก็โตแล้ว น่าจะไม่ถึง 7 ปี


Reply
Vote
3 online users
Logged In :