Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ webmaster@gconsole.com หรือ raygcon@gmail.com
ความคืบหน้า FF VII Remake และ KH III

Reply
Vote
# Tue 10 Jan 2017 : 9:25PM

Nurinaki
member

Since 23/10/2009
(14869 post)
จริงๆแล้วย้ายไปลง PS5 นะ
โนมูระไม่ได้กล่าวไว้

Reply
Vote
2 online users
Logged In :