Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
PS5 ยอดส่งขายทะลุ 10.1 ล้านเครื่อง ส่วน PS4 ทะลุ 116.4 ล้านเครื่อง

<<
<
1
Reply
Vote
# Thu 5 Aug 2021 : 2:28PM

Marnburapa
staff

Since 5/4/2006
(23868 post)


รายงานผลประกอบการของ Sony เมื่อสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. ที่ผ่านมาเผย PlayStation 5 มียอดส่งเครื่องไปขาย 10.1 ล้านเครื่องแล้วทั่วโลก ส่วน PlayStation 4 มียอดส่งเครื่องไปขาย 116.4 ล้านเครื่องแล้วทั่วโลก

โดยมีเครื่อง PlayStation 5 ส่งไปขายจำนวน 2.3 ล้านเครื่องและ PlayStation 4 ส่งไปขายจำนวน 500,000 เครื่อง ในระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยยอด PlayStation 4 มียอดลดลงถึง 1.4 ล้านเครื่องเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน (1.9 ล้านเครื่อง)

ที่มา [Link]


<<
<
1
Reply
Vote
1 online users
Logged In :