Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
รายชื่อ 85 องค์กรต่อต้าน Esports ( ประเด็นการแบนเกม FPS และให้สตรีมแค่ 2 ชม. )

<<
<
1
Reply
Vote
# Sat 4 Jul 2020 : 2:39PM

yentrek
member

Since 4/7/2008
(5436 post)
เปิดรายชื่อ 85 องค์กรต่อต้าน Esports
ที่เห็นด้วยในการแบนเกม FPS และให้สตรีมแค่ 2 ชม.

รายชื่อ 85 องค์กรที่สนับสนุนร่างกฎหมายนี้

1. สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน
2. มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
3. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
5. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
6. ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
7. มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
8. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
9. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
10. มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน
11. เครือข่ายเด็กไทยไม่พนัน
12. สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
13. สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
14. มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา
15. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
16. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
17. มูลนิธิมิตรภาพบำบัด
18. ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย
19. มูลนิธิออทิสติกไทย
20. สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย
21. เครือข่ายมะเร็งลำไส้ใหญ่แห่งประเทศไทย
22. เครือข่ายคนพิการ 7 ประเภท
23. ชมรมคนพิการรักสุขภาพ
24. ชมรมมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย
25. เครือข่ายผู้ป่วยโรคพบยาก
26. ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำปาง
27. เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ จังหวัดลำปาง
28. กลุ่มเยาวชนอาสารถม้าลำปาง
29. เครือข่ายลำปางหนา
30. กลุ่มเขลางค์เพื่อการพัฒนา
31. มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
32. เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย
33. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
34. มูลนิธิรักษ์ไทย
35. องค์การช่วยเหลือเด็ก
36. มูลนิธิโรงเรียนแห่งความหวัง
37. องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล
38. มูลนิธิเตรียมชีวิต
39. มูลนิธิสายเด็ก 1387
40. มูลนิธิวันสกาย
41. สหทัยมูลนิธิ
42. ศูนย์เพื่อน้องหญิง
43. มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก
44. มูลนิธิดวงประทีป
45. มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก
46. มูลนิธิสยาม-แคร์
47. มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
48. สถานสงเคราะห์เด็ก พักพิงคุ้มภัย ชลบุรี
49. มูลนิธิรักษ์เด็ก
50. กลุ่มด้วยใจ
51. มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
52. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
53. มูลนิธิพิทักษ์สตรี
54. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม แผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง
55. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
56. ละครชุมชม "กั๊บไฟ"
57. มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนา
58. มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
59. สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย
60. มูลนิธิกองทุนการศึกษาพิพพะละ
61. มูลนิธิพัฒนาชุมชมและเขตภูเขา
62. มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ประเทศไทย
63. บ้านสคูล
64. องค์การแตร์เดซอม
65. ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง
66. มูลนิธิเอทเวนตี้วัน
67. มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน
68. องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชันแนลประเทศไทย
69. มูลนิธิพร้อมใจพัฒนา
70. มูลนิธิพัฒนานานาเผ่าไร้พรมแดน
71. มูลนิธิอุ่นรักษ์
72. มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม
73. สำนักข่าวเด็กและเยาวชนจังงหวัดพะเยา
74. สมาคมเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมชาวอาข่า
75. มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง
76. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านปลาดาว
77. มูลนิธิเออเบิร์น ไลท์ (ประเทศไทย)
78. มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชินูปถัมภ์
79. ชมรมดาวน์เพื่อคนพิการ
80. ชมรมเครือข่ายโรคหัวใจสถาบันโรคทรวงอก
81. เครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม
82. มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน จังหวัดอุบลราชธานี
83. องค์กรต้นกล้า(เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัว) มุกดาหาร
84. โครงการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จ.ชัยภูมิ
85. โครงการวิถีถิ่น จ.สุรินทร์

https://www.facebook.com/140094383303273/posts/614058015906905/?d=n

"20. สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย" เพราะกาชาสินะ


# Sat 4 Jul 2020 : 3:06PM

Fastaff
member

Since 2018-01-24 14:26:13
(168 post)
ขอมองอีกมุมนะครับ (สงสัยผมจะถูกด่า)

ต้องการปลุกระดมอะไรครับ ให้เราไปรุมด่าองค์กรพวกนี้หรือครับ อยากให้ลองคิดดูนะครับ
พวกเราเล่นเกมปกติ สนุกกับเกม มองแต่ด้านดี

แต่องค์กรพวกนี้หลายครั้งเขาต้องรับมือกับเด็กที่ไม่ไปเรียน เล่นเกมอยู่กับบ้านทั้งวัน พ่อแม่รับมือไม่ไหวต้องหาความช่วยเหลือ เขาก็ต้องอยากให้มีกฎมาควบคุมบ้าง เขาก็เชิญคนที่เกี่ยวข้องไปพูดคุยแล้ว จะเอายังไงอีก

เห็นทาง online station พูดเรื่องนี้เมื่อวาน ถ้าผู้ใหญ่เขามาเห็นความเห็นในช่องแชท บอกตรงๆ คงไม่ทำให้อะไรดีขึ้นเลย มีแต่คำหยาบคาย ด่าก่อนคิด


ผมว่าลบไปเถอะครับกระทู้นี้
[Edited 2 times Fastaff - Last Edit 2020-07-04 15:09:54]
View all 1 comments >

# Sat 4 Jul 2020 : 4:08PM

yentrek
member

Since 4/7/2008
(5436 post)
- ขอมองอีกมุมนะครับ (สงสัยผมจะถูกด่า)
จะด่าทำไมหล่ะครับ แค่มองต่างมุมนิดหน่อยเอง เรื่องเล็ก

- ต้องการปลุกระดมอะไรครับ ให้เราไปรุมด่าองค์กรพวกนี้หรือครับ
ไม่ได้ต้องการปลุกระดมอะไรเลยครับ คิดไปไกลเยอะมากเลย ผมมองเป็นเรื่องตลกร้ายด้วยซ้ำเกี่ยวกับรายชื่อองค์กร อีกอย่างผมเชื่อในคุณภาพของคนGCON 99% เผื่อจะได้มุมมองด้านอื่นๆ เช่น ความเห็นของคุณก็โอเครนะครับ

- อยากให้ลองคิดดูนะครับ พวกเราเล่นเกมปกติ สนุกกับเกม มองแต่ด้านดี
อย่างที่บอก...ผมเชื่อในคุณภาพของคนGCON 99% หลายคนโตมากับวงการนี้มานานแยกแยะได้แน่นอน ทั้งด้านดี ด้านร้าย ความเหมาะสมในแง่ต่างๆ

- แต่องค์กรพวกนี้หลายครั้งเขาต้องรับมือกับเด็กที่ไม่ไปเรียน เล่นเกมอยู่กับบ้านทั้งวัน พ่อแม่รับมือไม่ไหวต้องหาความช่วยเหลือ
ตรงนี้แหละครับที่ผมว่าตลกร้าย "รับมือกับเด็กไม่ไปเรียน เล่นเกมอยู่กับบ้านทั้งวัน พ่อแม่รับมือไม่ไหวต้องหาความช่วยเหลือ" >>>>>>> เครือข่ายมะเร็งลำไส้ใหญ่แห่งประเทศไทย ??????

- เขาก็ต้องอยากให้มีกฎมาควบคุมบ้าง เขาก็เชิญคนที่เกี่ยวข้องไปพูดคุยแล้ว จะเอายังไงอีก
ไม่เอาอะไรเลยครับ

- เห็นทาง online station พูดเรื่องนี้เมื่อวาน ถ้าผู้ใหญ่เขามาเห็นความเห็นในช่องแชท บอกตรงๆ คงไม่ทำให้อะไรดีขึ้นเลย มีแต่คำหยาบคาย ด่าก่อนคิด
อันนี้ก็ไม่ชอบครับ แต่.......ผมก็ทำอะไรกับ Lv.0 ไม่ได้ครับ ผมถึงมาคุยใน GCON ไง

- ผมว่าลบไปเถอะครับกระทู้นี้
>> ผมจะลบกระทู้นี้ ถ้า...
1.) ผู้ดูแลบอร์ดเห็นว่าเป็นข่าวที่ไม่เหมาะสม ผมจะเชื่อและจะทำตามผู้ดูแลรักษากฏของบอร์ดครับ
2.) เพื่อนๆ ในบอร์ดส่วนใหญ่ เห็นว่าไม่เหมาะสมจริงๆ

ปล. รายชื่อพวกนี้ปรากฎตาม Web ข่าวทั่วไป จะมีหรือไม่มีที่บอร์ดนี้ ก็เห็นกันหมดอยู่ดีครับ ซึ่งผมมองว่าคุยในGconเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเกม ที่นี้ซอฟท์ที่สุดแล้ว
แล้วถ้าถามถึงเจตนาจริงๆ บอกเลยว่าผมมองเป็นเรื่องตลกแบบแปลกๆในความไม่เกี่ยวข้องของบางองค์กรที่มีส่วนในการออกกฎเกี่ยวเกมครับ

# Sat 4 Jul 2020 : 4:47PM

Burm
member

Since 15/3/2006
(10148 post)
ผมไม่ไตามข่าวนะครับ แต่สงสัยว่า เรียกพี่แว่นไปคุยนี่ เรียกไปคนเดียวหรือเปล่า?
ถ้าเรียกไปคนเดียว พร้อมให้รายชื่อ 85 องค์กรมานี่ ผมไม่เรียกว่าเรียกไปคุยนะ เหมือนเรียกไปให้รับทราบมากกว่า ว่าจะเอาแบบนี้นะ

ส่วนตัวผมไม่เห็นด้วย ไม่ว่าจะในแง่ไหนก็ตาม
1. ในแง่ “สุขภาพ” ผมก็ไม่เห็นว่าการนั่ง stream game 8 ชั่วโมงมันจะต่างกับการ นั่ง “ทำงาน” ปกติ 8 ชั่วโมงตรงไหน? นี่เหมือนคุณกำลังบอกว่า คุณทำงานได้วันละ 2 ชั่วโมง อะไรแบบนั้น
2. ในแง่ เด็กไม่สนใจเรียน ผมมองว่าการสตรีมมิ่งเกม มันต่างกับสื่ออื่นๆมาก ตรงที่มันไม่ได้ออกแบบมาให้คนนั่งติดตามตลอดเวลา อาจมีช่วงที่นั่งรอห้อง นั่งคุย คนดูมันใม่ต้อง attention ตลอดเวลา เผลอๆ อาจเปิดฟัง ในขณะที่ทำอย่างอื่นไปด้วย ด้วยซ้ำ
จริงๆมันควรมีผลวิจัย หรืออะไรมารองรับด้วย ว่าตัวเลข 2 ชั่วโมงมาจากไหน

# Sat 4 Jul 2020 : 5:18PM

Bergkamp
member

Since 26/5/2006
(11174 post)
เห็นกระแสในเน็ทแล้ว มีแต่เกมเมอร์ช่วยกระทืบให้วงการเกมมันจมดินไปอีก มีแต่คำด่า ดูถูก หยาบคาย ก้าวร้าว กระแนะกระแหน ไม่มีทางที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจจะมองคนเล่นเกมดีได้เลย น้อยคนมากจะอธิบายด้วยเหตุด้วยผล ทำแบบนี้มีแต่คนนอกจะมองว่า นี่ไง...เล่นเกมแล้วทำให้หยาบคายก้าวร้าว รีบแบนกันด่วนๆ
[Edited 1 times Bergkamp - Last Edit 2020-07-04 17:31:58]

# Sat 4 Jul 2020 : 5:43PM

Torita
member

Since 9/4/2007
(7856 post)
บางมูลนิธิ บางเครือข่าย ไม่ได้เกี่ยวเลยนะ

ทำไมมาสนับสนุนกับเขาด้วยเนี่ย
View all 3 comments >

# Sat 4 Jul 2020 : 6:32PM

Fastaff
member

Since 2018-01-24 14:26:13
(168 post)
ตอนแรกผมคิดเหมือนทุกคนว่า รายชื่อองค์กรเนี่ย มีหลายองค์กรไม่เกี่ยวกับเกมกับเด็กเลย

แต่มาคิดดูว่า เกมก็ถือเป็นสื่อบันเทิงของคนทุกเพศทุกวัยเหมือนกับภาพยนตร์กับดนตรี ทุกคนก็น่าจะมีสิทธิสนับสนุนหรือคัดค้านนะครับ
องค์กรเกี่ยวกับเกมในเมืองไทยเนี่ยเรามีอะไรบ้าง ที่นึกออกก็องค์กรอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย บทบาทหลักก็คือจัดแข่งเกม แต่ไม่ค่อยมีบทบาทเรื่องการแก้ไขปัญหาเท่าไร

คือเรื่องเกมมีข้อดีสร้างอาชีพได้อันนี่ยอมรับครับ แต่ข้อดีพวกนี้ไม่ทำให้ข้อเสียมันหายไปเลย คือถ้าเราอยากให้อุตสาหกรรมเกมมันเติบโตขึ้นอีก อยากให้ทุกคนยอมรับ ก็ต้องยอมรับฟังความเห็นของทุกคนครับ โดยเฉพาะคนที่มองเห็นข้อเสีย แล้วมานั่งหาทางแก้ไขกัน ดีกว่าด่าว่ามีแต่พวกคนแก่เต่าล้านปีไม่รู้อะไร


# Sat 4 Jul 2020 : 8:14PM

Nekokung
member
แมวดุ้น
Since 2013-09-14 16:42:21
(4688 post)
ให้ความรู้สึกเหมือนแร็คสมัยก่อน จะเล่นต้องมีบัตรประชาชนกรอกยืนยันตัวว่าอายุ 18 ปี +

พอ 4 ทุ่มปุ๊บ ใครไม่ถึง 18 โดนเตะออกจากเซิร์ฟเวอร์

# Sat 4 Jul 2020 : 8:29PM

benz_butz
member

Since 8/2/2007
(1264 post)
เหมือนบางหน่วยงาน ไม่รู้เรื่องนี้แหะ

เค้าไปเอาชื่อมาจากไหนกัน งง?บางหน่วยงานชี้แจงว่า หน่วยงานของตน "ไม่ได้ลงนามสนับสนุนการร่างกฏหมายครั้งนี้" และไม่รู้ว่าชื่อหน่วยงานของตน เข้าไปอยู่ใน รายชื่อ 85 หน่วยงานที่สนับสนุนการแบนเกม FPS หรือ สนับสนุนการสตรีมแค่ 2 ชม. ได้อย่างไร ?

บางหน่วยงานจึงพยายามชี้แจง และแสดงจุดยื่นว่าไม่ใช่ทั้งหมดของ 85 รายชื่อหน่วยงานนี้ สนับสนุนการแบนเกม และยังยืนยันว่า "ไม่เห็นด้วย กับการร่างกฏหมาย ในครั้งนี้อีกด้วย"

มีบางหน่วยงานทำหนังสือชี้แจงแล้วด้วย

ลองไปดูที่ลิงค์นี้นะ [Link]
View all 1 comments >

# Sat 4 Jul 2020 : 10:56PM

Torita
member

Since 9/4/2007
(7856 post)
เขาบอกแล้วครับว่าข่าวปลอม

องค์กรนี้แค่ถกปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเด็ก

ไม่ได้ยุ่งกับเรื่องสตรีมครับ

# Sun 5 Jul 2020 : 11:39AM

Saintthai
member

Since 2015-11-17 13:53:20
(1218 post)
นอกจากพี่แว่น เขาเชิญนายกสมาคมesportsไทย ไปด้วยนะ

รายการช่องส่องผี ที่เป็นข่าวมเพิ่งจะรู้ฐานคนดู
1 วัย50อับ
2-3 วัย4-9ขวบ

มาเรื่องแข่ง. Fps หรือ สตีรม เกมที่มีความรุนแรง
ณ เวลานี้ มันเป็นแบบไหน ในวงการเกมเขาพูดกันยังไงบ้าง
มีอะไรคุมไหมหรือป้องกันเด็กที่เข้าชมที่อายุไม่ถึงไหม

น่าจะเป็นประเด็นหลักที่จะถูกยกมาพูดคุยกันต่อบ้างนะ

ตอนแรกดูข่าวนี้ก็นึกว่าไร้สาระล้วนๆ
แต่พอมองอีกมุม เยาวชน ถ้ามีอายุตํ่ากว่า.....เท่าไหร่ดีละ
เขาดูสตีรมเกมกันวันละดี่ชั่วโมง มีผลกระทบอะไรไหม
เกมแนว fps. สรุปบ้านเรามีจัดระบบอายุคนเล่นแบบต่างชาติแบบจริงจังไหม
View all 2 comments >

# Sun 5 Jul 2020 : 2:01PM

ผู้ชมโทรทัศน์
member

Since 2014-11-04 11:54:10
(1407 post)
จริงๆน่าจะตั้งกระทู้ในห้องเกมไม่น่าจะผิดกฏอะไรนะ น่าจะเรียกแขกได้เยอะกว่าห้องทั่วไปบ้างคนก็ไม่เล่นห้องทั่วไปเพราะมันเหงาหง่อยมาก
เมื่อก่อนผมทำกระทู้เกี่ยวกับสภาอังกฤษพิจารณาเพิ่มบทลงโทษระบบกาชาก็ทำได้นะ
ถึงมันจะเป็นกึ่งๆการเมืองนิดหน่อยก็เถอะ

# Sun 5 Jul 2020 : 2:40PM

yentrek
member

Since 4/7/2008
(5436 post)
ผู้ชมโทรทัศน์;2608399 wrote:
จริงๆน่าจะตั้งกระทู้ในห้องเกมไม่น่าจะผิดกฏอะไรนะ น่าจะเรียกแขกได้เยอะกว่าห้องทั่วไปบ้างคนก็ไม่เล่นห้องทั่วไปเพราะมันเหงาหง่อยมาก
เมื่อก่อนผมทำกระทู้เกี่ยวกับสภาอังกฤษพิจารณาเพิ่มบทลงโทษระบบกาชาก็ทำได้นะ
ถึงมันจะเป็นกึ่งๆการเมืองนิดหน่อยก็เถอะ


นั่งคิดอยู่พักใหญ่เลยครับ​ ว่าจะลงห้องไหนดี

# Sun 5 Jul 2020 : 3:58PM

Exodist
member

Since 9/11/2008
(4470 post)
เอาจริงๆรายชื่อพวกนี้ เขาเป็นสมาชิกของกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องอยู่

คือจะบอกว่าทุกองค์กรที่บอกมา เห็นด้วย หรือมีการลงมติไปแล้ว ก็ไม่ใช่

ปกติคณะกรรมาธิการจะทำหน้านี้เหมือนเรียกคนมาร่วมกัน sharing ความเห็นกันระหว่างองค์กรรัฐและเอกชน เพื่อจะเขียนแผนอะไรใดๆ ก่อนยื่นเสนอมติไปรัฐสภา

เอาจริงๆ มันเป็นโอกาสอันดีที่จะรวบรวมข้อคิดเห็น ให้ตัวแทนไปยิงตรงกับทางรัฐเลยนะ

กรณีนี้มันเลยเถิดตรง เรียกพี่แว่นไปคุย เพื่อให้มาหารือกัน
แต่เหมือนพี่แว่นเดาทิศเดาทาง แล้วสื่อสารออกมาเหมือนเรื่องมันจบไปแล้ว มันเป็นกฎหมายไปแล้วนะทู๊กโคน อะไรงี้ ซึ่งยังไม่ถึงเสี้ยวของเส้นทางนั้นเลย
View all 1 comments >

<<
<
1
Reply
Vote
1 online users
Logged In :