Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
**

กฎเบื้องต้นในการใช้งานเว็บบอร์ด

1. ผู้ใช้งานบอร์ดก็ใช้งานตามมารยาทปกติทั่วไปที่ควรมีของสังคมไทย
2. ผู้ใช้งานบอร์ดจะไม่ใช้งานไปในทางทุจริต อนาจาร ก่อกวน หรือสร้างภาระในงานใช้งานของผู้ใช้งานคนอื่นๆหรือสร้างความสับสน เช่น ปั้มกระทู้ (เตือนก่อน ยกเว้นตั้งใจมาปั้มโฆษณา แบนทันที), ใช้งานหลาย User ในเวลาด้วยกัน (ร่างแยก) หากทราบก็แบนร่างแยกและเตือน หากยังไม่เลิกก็แบนทั้งหมดและตลอดไป, มีภาพอนาจาร (Mod พิจารณาเป็นกรณีๆ) ฯลฯ
3. ไม่ด่าผู้ใช้ด้วยกันอย่างหยาบคาย ถ้าอีกฝ่ายติดใจมาร้องเรียนจะพิจารณาโทษ
4. กระทู้การเมืองเป็นเขตปกครองพิเศษ มีการถกเถียงความเห็นรุนแรงกว่าปกติ จะพิจารณาเป็นกรณีๆไป แต่จะไม่ด่ากันอย่างหยาบคายกับผู้ใช้งานด้วยกัน ถือเป็นกฏเหล็ก
5. ผู้ใดพบปัญหาในการใช้งานกรุณา PM พร้อมหลักฐานหรือลิงค์มาให้ Mod ก่อน กรุณาอย่าพึ่งโพสต์เป็นกระทู้ ยกเว้นปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขจริงๆ
6. การพิจารณาโทษ กรอบระยะเวลา หรือดำเนินการใดๆ เป็นอำนาจสิทธิขาดของ Mod คำตัดสินถือเป็นที่สุด แต่ Mod จะรับฟังและพิจารณาอย่างรอบคอบ
#TGS 2016
New
Latest Post
11
22K
MyMarou
Thu 9 Apr 5:08PM

เทพเกม* :
Mon 19 Sep 3:36PM
8
17K
BanKKeRs
Wed 21 Sep 4:07AM

เทพเกม* :
Tue 20 Sep 8:50AM
6
12K
jedei16
Wed 21 Sep 12:38AM

เทพเกม* :
Thu 15 Sep 8:50AM
6 online
12
20K
headshot deluxe
Tue 20 Sep 12:13PM

เทพเกม* :
Thu 15 Sep 8:55AM
10
15K
Valakus
Tue 20 Sep 9:26AM

เทพเกม* :
Thu 15 Sep 9:24AM
15
19K
เทพเกม*
Sat 17 Sep 7:28AM
45
33K
Rindaman12345
Sat 17 Sep 12:09AM

เทพเกม* :
Thu 15 Sep 8:59AM
15
21K
kuni
Fri 16 Sep 9:18PM

เทพเกม* :
Thu 15 Sep 9:17AM
20
19K
Paahod
Fri 16 Sep 2:10PM
1
7K
G.Nu mkII
Thu 15 Sep 4:40PM

เทพเกม* :
Thu 15 Sep 9:32AM
4
7K
เทพเกม*
Thu 15 Sep 4:15PM
0
5K
เทพเกม*
Thu 15 Sep 3:35PM

เทพเกม* :
Thu 15 Sep 8:53AM
6
12K
Hellblueboy4
Thu 15 Sep 1:08PM

เทพเกม* :
Thu 15 Sep 9:04AM
3
8K
donutlove
Thu 15 Sep 12:51PM
1
7K
sumpao
Thu 15 Sep 9:39AM
23
35K
donutlove
Wed 14 Sep 6:12PM
13
19K
xylops
Tue 13 Sep 8:59PM

เทพเกม* :
Mon 12 Sep 12:32PM
1
6K
nintennook
Mon 12 Sep 2:02PM
7
13K
kradeeXxX
Fri 9 Sep 12:04PM
<<
<


19 online users
Logged In :