Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
ดราม่าสะเทือนวงการเกม! เมื่อ Unity ประกาศเปลี่ยนนโยบายเก็บเงินค่ายเกมที่ใช้เอนจิ้น Unity ใหม่ คิดเงินต่อ 1 Install แถมมีผลย้อนหลังด้วย!!

Reply
Vote
# Tue 19 Sep 2023 : 3:43PM

RedRaven
member

Since 30/9/2006
(-16418 post)
จริงมีคุย วงเล็กๆใน จีคอน กระทู้ Hoyoverse เพราะเกมส์ค่ายนี่ Base Unity มาตลอด
จนอย่างที่มีเล่ากันประกาศรับสมัคร วิศวกรทำ Engine แล้ว
------------
เข้าเรื่อง รอบนี่ นอกจาก CEO ที่มีวีรเวรสื่อเลยพุ่งเป้าไปที่แก
แต่เห็นว่าตัวการอีก อีกคนคือ ผู้หุ้นที่ ชงเรื่องบอรด์ Unity ซื้อ IronSource แล้วกลายเป็นระเบิดเวลาด้วย เพราะ CEO Ironsource ไม่ธรรมดาด้วยเรื่องความหิวเงิน

[Edited 2 times RedRaven - Last Edit 2023-09-19 16:14:53]

Reply
Vote
1 online users
Logged In :