Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
[ไม่ใช่การเมืองไทย] กระทู้ 'การเมือง/ความมั่นคง/เศรษฐกิจ/' ระหว่างประเทศ

Reply
Vote
# Wed 24 May 2023 : 12:30PM

!@
member

Since 2022-11-14 08:06:22
(134 post)
ดีเลย ให้นาโต้น่าจะได้ส่งอาวุธไปให้พวกกบฏ ไปก่อสงครามกลางเมืองในรัสเซีย

Reply
Vote
3 online users
Logged In :