Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
นักฟังเพลงนักดนตรี Jrock หรือแนวไหนก็ได้ มารวมกันที่นี่ได้นะครับ

<<
<
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
>
>>
Reply
Vote
# Fri 2 Feb 2018 : 11:56PM

"MnemoniC"
member

Since 2015-12-08 01:43:55
(1840 post)
"Pennyroyal Tea"

I'm on my time with everyone
เวลานี้ผมอยู่กับทุกคน
I have very bad posture
ผมมีอาการที่แย่มากๆ

Sit and drink Pennyroyal Tea
นั่งลงและดื่มชาเพนนีโรแยล
Distill the life that's inside of me
กลั่นกรองทบทวนชีวิตที่อยู่ภายในตัวผม
Sit and drink Pennyroyal Tea
นั่งลงและดื่มชาเพนนีโรแยล
I'm anemic royalty
เลือดผมติดเชื้อจางลง

Give me a Leonard afterworld
ให้ผมได้พบลีโอนาร์ดหลังจากลาโลก
So I can sigh eternally
ดังนั้นผมจึงถอนหายใจไปชั่วนิรันดร

I'm so tired and I can't sleep
ผมเหนื่อยและผมนอนไม่หลับ
I'm a liar and a thief
ผมเป็นคนโกหกและหัวขโมย
Sit and drink Pennyroyal Tea
นั่งลงและดื่มชาเพนนีโรแยล
I'm anemic royalty
เลือดผมติดเชื้อจางลง


I'm on warm milk and laxatives
ผมอยู่กับแก้วนมอุ่นๆ และยาระบาย
Cherry-flavored antacids
ยาลดกรดรสเชอร์รี่

Sit and drink Pennyroyal Tea
นั่งลงและดื่มชาเพนนีโรแยล
Distill the life that's inside of me
กลั่นกรองทบทวนชีวิตที่อยู่ภายในตัวผม
Sit and drink Pennyroyal Tea
นั่งลงและดื่มชาเพนนีโรแยล
I'm anemic royalty
เลือดผมติดเชื้อจางลง
[Edited 4 times "MnemoniC" - Last Edit 2018-02-03 03:50:31]


# Sat 3 Feb 2018 : 12:53AM

"MnemoniC"
member

Since 2015-12-08 01:43:55
(1840 post)


"Heart-Shaped Box"

She eyes me like a Pisces when I am weak
เธอมองผมเหมือนกลุ่มดาวปลาคู่เมื่อผมอ่อนแอ
I've been locked inside your Heart-Shaped box for weeks
ผมถูกขังอยู่ภายในกล่องรูปหัวใจเป็นเวลาหลายสัปดาห์
I've been drawn into your magnet tar pit trap
ผมถูกลากเข้าไปในกับดักของเธอดั่งหลุมแม่เหล็กดูดน้ำมันดิน

I wish I could eat your Cancer when you turn back
ผมหวังว่าผมจะกำจัดมะเร็งได้เมื่อเธอหันหลังกลับ

Hey! Wait!
เฮ้! เดี๋ยว!
I've got a new complaint
ผมมีเรื่องเรียกร้องใหม่
Forever in debt to your priceless advice
จากหนี้สินตลอดชีวิตของเธอที่ให้คำแนะนำสิ่งไม่มีค่า
Hey! Wait!
เฮ้! เดี๋ยว!
I've got a new complaint
ผมมีเรื่องเรียกร้องใหม่
Forever in debt to your priceless advice
จากหนี้สินตลอดชีวิตของเธอที่ให้คำแนะนำสิ่งไม่มีค่า
Hey! Wait!
เฮ้! เดี๋ยว!
I've got a new complaint
ผมมีเรื่องเรียกร้องใหม่
Forever in debt to your priceless advice
จากหนี้สินตลอดชีวิตของเธอที่ให้คำแนะนำสิ่งไม่มีค่า
Your advice
คำแนะนำของเธอ

Meat-eating orchids forgive no one just yet
กล้วยไม้กินเนื้อไม่ให้อภัยใครเลย
Cut myself on angel's hair and baby's breath
ตัดเส้นผมบนศีรษะนางฟ้าและลมหายใจของทารก
Broken hymen of your highness I'm left black
พรหมจรรย์ที่แตกสลายด้วยความสูงส่งของเธอ ผมเป็นสีดำในทางซ้าย
Throw down your umbilical noose so I can climb right back
โยนสายน้ำเลี้ยงของเธอทิ้งเพื่อที่ผมจะสามารถปีนไปทางขวาได้

Hey! Wait!
เฮ้! เดี๋ยว!
I've got a new complaint
ผมมีเรื่องเรียกร้องใหม่
Forever in debt to your priceless advice
จากหนี้สินตลอดชีวิตของเธอที่ให้คำแนะนำสิ่งไม่มีค่า
Hey! Wait!
เฮ้! เดี๋ยว!
I've got a new complaint
ผมมีเรื่องเรียกร้องใหม่
Forever in debt to your priceless advice
จากหนี้สินตลอดชีวิตของเธอที่ให้คำแนะนำสิ่งไม่มีค่า
Hey! Wait!
เฮ้! เดี๋ยว!
I've got a new complaint
ผมมีเรื่องเรียกร้องใหม่
Forever in debt to your priceless advice
จากหนี้สินตลอดชีวิตของเธอที่ให้คำแนะนำสิ่งไม่มีค่า
Your advice
คำแนะนำของเธอ

She eyes me like a Pisces when I am weak
เธอมองผมเหมือนกลุ่มดาวปลาคู่เมื่อผมอ่อนแอ
I've been locked inside your Heart-Shaped box for weeks
ผมถูกขังอยู่ภายในกล่องรูปหัวใจเป็นเวลาหลายสัปดาห์
I've been drawn into your magnet tar pit trap
ผมถูกลากเข้าไปในกับดักของเธอดั่งหลุมแม่เหล็กดูดน้ำมันดิน

I wish I could eat your Cancer when you turn back
ผมหวังว่าผมจะกำจัดมะเร็งได้เมื่อเธอหันหลังกลับ

Hey! Wait!
เฮ้! เดี๋ยว!
I've got a new complaint
ผมมีเรื่องเรียกร้องใหม่
Forever in debt to your priceless advice
จากหนี้สินตลอดชีวิตของเธอที่ให้คำแนะนำสิ่งไม่มีค่า
Hey! Wait!
เฮ้! เดี๋ยว!
I've got a new complaint
ผมมีเรื่องเรียกร้องใหม่
Forever in debt to your priceless advice
จากหนี้สินตลอดชีวิตของเธอที่ให้คำแนะนำสิ่งไม่มีค่า
Hey! Wait!
เฮ้! เดี๋ยว!
I've got a new complaint
ผมมีเรื่องเรียกร้องใหม่
Forever in debt to your priceless advice
จากหนี้สินตลอดชีวิตของเธอที่ให้คำแนะนำสิ่งไม่มีค่า
Your advice
คำแนะนำของเธอ
Your advice
คำแนะนำของเธอ
Your advice
คำแนะนำของเธอ
[Edited 1 times "MnemoniC" - Last Edit 2018-02-03 00:58:13]
View all 1 comments >

# Sat 3 Feb 2018 : 3:08AM

"MnemoniC"
member

Since 2015-12-08 01:43:55
(1840 post)


"The Day That Never Comes"

Born to push you around
เกิดมาเพื่อผลักดันนายไปให้ทั่วถึง
Better just stay down
ดีกว่าแค่หยุดจบลง
You pull away
นายถูกดึงออกไป
He hits the flesh
เขาโจมตีเนื้อหนัง
You hit the ground
นายร่วงลงพื้น

Mouth so full of lies
ปากเต็มไปด้วยคำเท็จ
Tend to black your eyes
มีความเป็นไปได้ที่ตาคุณจะมืดบอด
Just keep them closed
เพียงแค่ให้ปิดการรับรู้
Keep praying
จงอธิษฐาน
Just keep waiting
แค่รอต่อไป

Waiting for the one
กำลังรอคอยอยู่
The day that never comes
วันที่ไม่เคยเข้ามา
When you stand up and feel the warmth
เมื่อนายยืนขึ้นและรู้สึกถึงความอบอุ่น
But the sunshine never comes
แต่แสงแดดไม่เคยเข้ามา
No, the sunshine never comes
ไม่มี แสงแดดไม่เคยเข้ามา

Push you cross that line
ผลักดันนายข้ามเส้นตรงนั้น
Just stay down this time
แค่รอเวลาในตอนนี้
Hide in yourself
ซ่อนตัวเอง
Crawl in yourself
คลานหลบภายในตัวนายเอง
You’ll have your time
นายจะมีเวลาเป็นของตัวเอง

God I’ll make them pay
พระเจ้าฉันจะทำให้พวกเขาชดใช้
Take it back one day
ซักวันจะเอาคืน
I’ll end this day
ฉันจะจบวันนี้
I’ll splatter color on this gray
ฉันจะสาดสีบนพื้นเทานี้

Waiting for the one
กำลังรอคอยอยู่
The day that never comes
วันที่ไม่เคยเข้ามา
When you stand up and feel the warmth
เมื่อนายยืนขึ้นและรู้สึกถึงความอบอุ่น
But the sunshine never comes
แต่แสงแดดไม่เคยเข้ามา

Love...is a four letter word
รัก....คือคำสี่ตัวอักษร
And never spoken here
และไม่เคยพูดที่นี่
Love...is a four letter word
รัก....คือคำสี่ตัวอักษร
Here in this prison
ที่ในคุกแห่งนี้

I suffer this no longer
ฉันทนทุกข์ทรมานนี้ไม่ได้อีกต่อไป
I’ll put an end to this, I swear
ฉันจะจบสิ้นเรื่องนี้ฉันสาบาน
This, I swear
นี้ ฉันสาบาน
The Sun will shine
ดวงอาทิตย์จะส่องแสง
This, I swear
นี้ ฉันสาบาน
This, I swear
นี้ ฉันสาบาน
This, I swear!
นี้ ฉันสาบาน
[Edited 1 times "MnemoniC" - Last Edit 2018-02-03 04:17:35]

# Sun 4 Feb 2018 : 2:55PM

sensan
member

Since 28/6/2010
(446 post)
เพลงใหม่จาก sekai no owari และ special thanks ครับ[Edited 1 times sensan - Last Edit 2018-02-04 15:28:45]
View all 1 comments >

# Thu 8 Feb 2018 : 10:13PM

Nekokung
member
แมวดุ้น
Since 2013-09-14 16:42:21
(2983 post)


# Sun 18 Feb 2018 : 2:10AM

"MnemoniC"
member

Since 2015-12-08 01:43:55
(1840 post)"My Hero"

Too alarming now to talk about
น่ากลัวเกินไปตอนนี้จะพูดถึง
Take your pictures down and shake it out
วางภาพถ่ายของคุณลงและเขย่าออก
Truth or consequence, say it aloud
ความจริงหรือผลที่ตามมาพูดออกมาดัง ๆ
Use that evidence, race it around
ใช้หลักฐานนั้นเดิมพันไปรอบๆ

There goes my hero
ฮีโร่ของผมไปแล้ว
Watch him as he goes
ดูเขาขณะที่เขาจากไป
There goes my hero
ฮีโร่ของผมไปแล้ว
He's ordinary
เขาเป็นคนธรรมดา

Don't the best of them bleed it out
อย่าปล่อยให้เลือดออกมากจนหมด
While the rest of them peter out
ในขณะที่คนอื่นๆออกไปข้างนอก
Truth or consequence, say it aloud
ความจริงหรือผลที่ตามมาพูดออกมาดัง ๆ
Use that evidence, race it around
ใช้หลักฐานนั้นเดิมพันไปรอบๆ

There goes my hero
ฮีโร่ของผมไปแล้ว
Watch him as he goes
ดูเขาขณะที่เขาจากไป
There goes my hero
ฮีโร่ของผมไปแล้ว
He's ordinary
เขาเป็นคนธรรมดา

Kudos, my hero
ความรุ่งโรจน์คือฮีโร่ของผม
Leaving all the best
ทิ้งสิ่งที่ดีที่สุดไว้
You know my hero
คุณรู้จักฮีโร่ของผม
The one that's on
หนึ่งเดียวจากด้านบน

There goes my hero
ฮีโร่ของผมไปแล้ว
Watch him as he goes
ดูเขาขณะที่เขาจากไป
There goes my hero
ฮีโร่ของผมไปแล้ว
He's ordinary
เขาเป็นคนธรรมดา

There goes my hero
ฮีโร่ของผมไปแล้ว
Watch him as he goes
ดูเขาขณะที่เขาจากไป
There goes my hero
ฮีโร่ของผมไปแล้ว
He's ordinary
เขาเป็นคนธรรมดา

# Sun 18 Feb 2018 : 2:27AM

"MnemoniC"
member

Since 2015-12-08 01:43:55
(1840 post)


Scandal - Platform Syndrome
SCANDAL4VEVO

# Mon 19 Feb 2018 : 9:37PM

Muerte
member

Since 14/6/2008
(11340 post)
ปล่อยของ


# Mon 19 Feb 2018 : 10:53PM

"MnemoniC"
member

Since 2015-12-08 01:43:55
(1840 post)


Ludwig van Beethoven - Moonlight Sonata ( 3rd Movement ) Tina S Cover
Tina S


[Edited 1 times "MnemoniC" - Last Edit 2018-02-21 07:22:53]

# Mon 19 Feb 2018 : 11:06PM

"MnemoniC"
member

Since 2015-12-08 01:43:55
(1840 post)


DragonForce - Operation Ground And Pound [OFFICIAL VIDEO]
Roadrunner Records

# Mon 19 Feb 2018 : 11:30PM

Nekokung
member
แมวดุ้น
Since 2013-09-14 16:42:21
(2983 post)


เพลงก็มันส์ดีนะ แต่ดูมา 3 ตอน รู้สึกภาค Apo สนุกกว่า - -

# Wed 21 Feb 2018 : 2:09AM

"MnemoniC"
member

Since 2015-12-08 01:43:55
(1840 post)
"Song 2"

วู๊...ฮู่ (4 รอบ)

I got my head checked
ผมได้รับการตรวจสอบหัวสมอง
By a jumbo jet
โดยเครื่องเจ็ทแบบใหญ่มโหลาน
It wasn't easy
ไม่ใช่เรื่องง่าย
But nothing i-is
แต่ไม่มีอะไรที่ผมเป็น
No
ไม่มี

Woo-hoo
วู๊...ฮู่
When I feel heavy-metal
ผมรู้สึกอารมณ์เฮฟวี่-เมทัล
Woo-hoo
วู๊...ฮู่
And I'm pins and I'm needles
และผมเป็นหมุดและผมเป็นเข็ม
Woo-hoo
วู๊...ฮู่
Well, I lie and I'm easy
เยี่ยม ผมโกหกและผมง่ายๆ
All of the time but I'm never sure
ตลอดเวลา แต่ผมไม่แน่ใจ
Why I need you
ทำไมผมต้องการเธอ
Pleased to meet you
ยินดีที่ได้พบเธอ

I got my head done
ผมได้หัวสมองคืนเมื่อเสร็จสิ้น
When I was young
เมื่อผมยังเด็ก
It's not my problem
ไม่ใช่ปัญหาของผม
It's not my problem
ไม่ใช่ปัญหาของผม

Woo-hoo
วู๊...ฮู่
When I feel heavy-metal
ผมรู้สึกอารมณ์เฮฟวี่-เมทัล
Woo-hoo
วู๊...ฮู่
And I'm pins and I'm needles
และผมเป็นหมุดและผมเป็นเข็ม
Woo-hoo
วู๊...ฮู่
Well, I lie and I'm easy
เยี่ยม ผมโกหกและผมง่ายๆ
All of the time but I'm never sure
ตลอดเวลา แต่ผมไม่แน่ใจ
Why I need you
ทำไมผมต้องการเธอ
Pleased to meet you
ยินดีที่ได้พบเธอ

Yeah yeah
เย่ เยอาห์
Yeah yeah
เย่ เยอาห์
Yeah yeah
เย่ เยอาห์
Oh yeah
โอ้ว เย่

# Sat 24 Feb 2018 : 2:10AM

sensan
member

Since 28/6/2010
(446 post)


# Sun 25 Feb 2018 : 3:58AM

"MnemoniC"
member

Since 2015-12-08 01:43:55
(1840 post)
Survivor

Thought I couldn't breathe without you, I'm inhaling
คิดว่าฉันไม่สามารถหายใจได้ถ้าไม่มีเธอ ฉันสูดสัมผัส
You thought I couldn't see without you, perfect vision
เธอคิดว่าฉันมองไม่เห็นโดยที่เธอไม่มีทัศนะ ที่สมบูรณ์ชัดเจน
You thought I couldn't last without you, but I'm lastin'
เธอคิดว่าฉันท้ายที่สุดจะอยู่ไม่ได้โดยไม่มีเธอ แต่ฉันสิ้นสุด
You thought that I would die without you, but I'm livin'
เธอคิดว่าฉันจะตายโดยที่ไม่มีเธอ แต่ฉันก็ยังมีชีวิตอยู่

Thought that I would fail without you, but I'm on top
คิดว่าฉันจะล้มเหลวถ้าไม่มีเธอ แต่ฉันอยู่เหนือกว่า
Thought it would be over by now, but it won't stop
คิดว่ามันจะจบลงในตอนนี้ แต่มันจะไม่หยุดลง
Thought that I would self destruct, but I'm still here
คิดว่าฉันจะทำร้ายตัวเอง แต่ฉันยังอยู่ที่นี่
Even in my years to come, I'm still gon' be here
แม้จะอีกกี่ปีถัดๆไป ฉันก็ยังคงอยู่ที่นี่

I'm a survivor (what?)
ฉันเป็นผู้รอดชีวิต (อะไร?)
I'm not gon' give up (what?)
ฉันไม่ยอมให้เลิกยอมแพ้ (อะไร?)
I'm not gon' stop (what?)
ฉันไม่ได้จะหยุด (อะไร?)
I'm gon' work harder (what?)
ฉันจะทำงานหนัก (อะไร?)

I'm a survivor (what?)
ฉันเป็นผู้รอดชีวิต (อะไร?)
I'm gonna make it (what?)
ฉันจะทำมัน (อะไร?)
I will survive (what?)
ฉันจะรอด (อะไร?)
Keep on survivin'(what?)
เก็บไว้ในการเอาตัวรอด(อะไร?)

I'm a survivor (what?)
ฉันเป็นผู้รอดชีวิต (อะไร?)
I'm not gon' give up (what?)
ฉันไม่ยอมให้เลิกยอมแพ้ (อะไร?)
I'm not gon' stop (what?)
ฉันไม่ได้จะหยุด (อะไร?)
I'm gon' work harder (what?)
ฉันจะทำงานหนัก (อะไร?)

I'm a survivor (what?)
ฉันเป็นผู้รอดชีวิต (อะไร?)
I'm gonna make it (what?)
ฉันจะทำมัน (อะไร?)
I will survive (what?)
ฉันจะรอด (อะไร?)
Keep on survivin'(what?)
เก็บไว้ในการเอาตัวรอด(อะไร?)

# Tue 27 Feb 2018 : 10:17PM

Nekokung
member
แมวดุ้น
Since 2013-09-14 16:42:21
(2983 post)


<<
<
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
>
>>
Reply
Vote
4 online users
Logged In :