Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
Capcom ประกาศเปิดตัวโลโก้ฉลองครบรอบ 15 ปี Sengoku Basara คาดอาจมีข่าวดีในเดือนกรกฎาคม

Reply
Vote
# Wed 12 Feb 2020 : 6:49PM

Galugara
member

Since 2011-09-30 23:08:23
(396 post)
ภาค 5 ต้องมาแล้วละ

Reply
Vote
2 online users
Logged In :