Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
Famitsu Review Scores ฉบับที่ 1614 (Death Stranding)

Reply
Vote
# Wed 6 Nov 2019 : 1:01PM

UL
member

Since 22/1/2008
(12236 post)
ตัดชื่อ Hideo Kojima ออก แล้วจะได้เท่าไรกัน

Reply
Vote
1 online users
Logged In :