Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
ตำนานอาร์แลนด์จะกลับมาอีกครั้ง Atelier Lulua: The Alchemist of Arland 4 ลง PS4, Swtich

Reply
Vote
# Wed 24 Oct 2018 : 12:51PM

Chanom
member

Since 2013-05-29 12:04:31
(127 post)
โรโรน่าตอนจบภาคเมรูรูอายุ 3X ปี
ถ้ามีลูกหลังจากนั้นแล้วลูกโตนี่น่าจะ อีกอย่างน้อย 10-12 ปี
สรุปถ้าไม่ใช่ลูกเลี้ยงแสดงว่าเราจะได้เห็นโรโรน่าอายุ 4X ปีในภาคนี้...
เดาว่าลูกเลี้ยงเหมือนกัน ไม่งั้นน่าจะใช้นามสกุลพ่อมากกว่า? ......ลูกเลี้ยงเหอะนะ!! Please!!!

Reply
Vote
1 online users
Logged In :