Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
Final fantasy 5 กับฉากจบหลายแบบ

Reply
Vote
# Thu 16 Aug 2018 : 7:06PM

Burm
member

Since 15/3/2006
(9435 post)
เข้าใจว่าตอนจบแบบตายทุกคนไม่น่าจะตั้งใจนะ
เพราะมันไม่ make sense เอามากๆ
ตอนฉากแรกๆ น่าจะตั้งเงื่อนไขว่า คนนี้ตาย ไม่เล่นฉากนี้ แต่ตอนจบ น่าจะตั้งเงื่อนไขว่าใครตายบ้าง ดันไปเจอ 3 คนแรกตาย เลยออกมามีคุคุรุแบบงงๆ

Reply
Vote
2 online users
Logged In :