Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
สอบถาม Shining Resonance Refrain ควรเล่นแบบ normal หรือ refrain ดี??

Reply
Vote
# Sun 15 Jul 2018 : 10:41AM

Sugaronline
member

Since 2016-08-02 14:16:24
(134 post)
ถ้าผมเล่น Mode Refrain แล้วไม่อยากเอารพะเอกลงทีมเลย เล่นแต่สาวๆ จะมีผลอะไรมั้ยครับ?

Reply
Vote
4 online users
Logged In :