Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
คาดการณ์สเปคและความคืบหน้าของ PS5 เครื่องเกม gen ใหม่ของ Sony

Reply
Vote
# Wed 13 Jun 2018 : 8:57PM

Pad Jaza
member

Since 2015-08-17 15:38:11
(150 post)
ตอนนั้นระบบ Cloud คงเสถียรล่ะ เอาPS5ไปเล่นบนมือถือเป็นเครื่องพกพาไปเลย

Reply
Vote
1 online users
Logged In :