Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
คาดการณ์สเปคและความคืบหน้าของ PS5 เครื่องเกม gen ใหม่ของ Sony

Reply
Vote
# Wed 13 Jun 2018 : 8:27PM

MansheckSHootter
member

Since 2015-07-11 14:11:20
(970 post)
มองในแง่ดีของการอัพเกรด ก็อาจเล่นเกมของระบบเดิมๆได้ง่าย จะได้ไม่ต้องมีการรีมาสเตอร์มาขายซ้ำๆอีก
ไม่อยากสนับสนุนการรีมาสเตอร์ซ้ำๆ มันดูเป็นการบริโภคที่สติ๊วปิ้ด

Reply
Vote
2 online users
Logged In :