Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
สอบถามเรื่องอัพคอมครับ

Reply
Vote
# Wed 18 Apr 2018 : 12:42PM

Pokegi
member

Since 19/5/2010
(1239 post)
ต้องยกความดีความชอบให้ AMD Ryzen จริงๆ เพราะไม่งั้น Intel ก็จะครองตลาดต่อไป Gen 8 จะไม่มีทางได้ของแรงขนาดนี้

ผมแนะนำว่าไม่ i5 8600k ก็กลับไป i7 7700k ก็ยังแรงอยู่ในราคาที่พอๆกัน
[youtube]https://youtu.be/9HB3DeSDf-g[/youtube]

ส่วนผมใช้ R5 1600 ยังอยากไปใช้ Intel เลยครับ แต่มันเปลืองเงินอีก เลยยังไม่รีบขนาดนั้นอาจจะอีกซัก 2-3 ปีค่อยเปลี่ยนอีกที

Reply
Vote
1 online users
Logged In :