Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
บทภาพยนตร์ Uncharted เสร็จแล้ว เปิดกล้องเร็วๆนี้

Reply
Vote
# Thu 12 Jan 2017 : 2:26PM

Yoyo-kunG
member
ส่องหาแต่นม #6
Since 26/5/2007
(4879 post)
เรื่องนี้ผมว่าทำหนังให้ดียาก ทำไม่ดีพอก็จะกลายเป็นอินเดียน่าโจน ไปเปล่าๆ

Reply
Vote
10 online users
Logged In :