Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
แปะเวบวิกิ Tokyo Xanadu

Reply
Vote
# Sat 24 Oct 2015 : 11:14PM

[Elvana-Stardust]
member
ฒ. ผู้เฒ่า คลั่งดุ้น
Since 14/8/2005
(4072 post)
เข้ามารายงานตัวว่าเพิ่งเล่นจบครับ เล่นแบบ hard เพราะกลัวเลือกไนท์แมร์แล้วจะฮาร์ดคอร์แบบ ys celceta แต่กว่าจะรู้สึกว่ายากสมระดับฮาร์ดนี่ก็ปาเข้าไปตอนดันเจี้ยนท้ายบท 5 นู่นเลย 5555

ตอนจบ


Reply
Vote
2 online users
Logged In :